11 May 2021
  • 10:03 Literature – very much alive even in 2021!
  • 10:32 Integration is key to higher economic and social growth
  • 12:50 How the coronavirus outbreak is transforming the insurance industry
  • 14:01 The future used to look like this
  • 09:15 Why the Balkans are known in the world

Od digitalnega dogodka ...

Regija Adriatik kot prostor z lastnimi značilnostmi in tudi specifikami se nahaja pred izjemnimi izzivi. Ti so politični, ekonomski, družbeni. A zgodba je še širša. Na dogodku Sidrišče digitalnega je v realnem: Strukturni izzivi regije med in po COVID-19 bomo namenili pozornost sistemskim in strukturnim izzivov prostora Adriatik in gospodarskemu sodelovanju med Srbijo in Slovenijo

... do sidrišča v realnem

Dogajanje, povezano z epidemijo koronavirusa, je pokazalo, kako tanka, pa tudi krhka je meja med stabilnostjo in gotovostjo na eni ter hitrim zdrsom v negotovost na drugi strani. Podjetja, vodje in odločevalci smo se znašli pred izzivi, ki jih pred tem nismo poznali. Velikokrat slišimo, kako morajo podjetja preiti in posvojiti digitalne poslovne modele. Vendar je to, menimo na Inštitutu za strateške rešitve, le del odgovora. Tista prava pot je po našem mnenju prava zmes digitalnega z analognim. Torej digitalno, ki ima čvrsto sidrišče v realnosti. Zmes dobrih praks iz obeh svetov.

Program dogodka

12:00 - 12.05: Uvodni pozdrav

Udeležence dogodka bo pozdravil direktor Inštituta za stratreške rešitve in odgovorni urednik revije The Adriatic Journal Tine Kračun.

12:05 - 12.15: Uvodni nagovor

Andrej Šircelj, minister za finance Republike Slovenije

12.15 - 12.25: Kako načrtujemo prihodnost?

Jure Stojan, partner in direktor ISR

12.25 - 12.45: Kako se spreminja zavarovalniška panoga v regiji in kako digitalizacija vpliva na uporabniško izkušnjo?

dr. Ante Žigman, predsednik HANFA (Hrvaška agencija za nadzor finančnih storitev)
Gorazd Čibej, direktor AZN (Agencija za zavarovalni nadzor)

Pogovor bo povezoval Tine Kračun.

12.45 - 12.55: Zgodba naslovnice Adriatic Journal 2021 ali kako risati prihodnost

Ciril Horjak – dr. Horowitz, ilustrator

12.55 - 13.55: Slovensko-srbsko gospodarsko sodelovanje: Kje smo danes in kako ga okrepiti?

Nada Drobne Popović, Petrol, predsednica uprave
Blaž Brodnjak, NLB, predsednik uprave
Marko Čadež, Srbska gospodarska zbornica, predsednik
Vladimir Lučić, Telekom Srbija, predsednik uprave
Sergej Simoniti, Coface PKZ, predsednik uprave
Nenad Miščević, Nectar grupa, generalni direktor

Pogovor bo povezoval Janez Tomažič, Delo, urednik gospodarske redakcije

13.55 - 14.00: Zaključki

Govorci

Na letošnjem dogodku bodo sodelovali:

Andrej Šircelj
Minister za finance republike Slovenije

Mag. Andrej Šircelj, rojen 28. februarja 1959, je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in dokončal magistrski študij na Pravni fakulteti v Mariboru.

Svojo delovno pot je začel kot učitelj na Srednji ekonomski šoli v Ljubljani, nadaljeval pa v Iskri, na Gospodarski zbornici Slovenije in Ministrstvu za finance kot svetovalec vlade za področje davkov. Pozneje je deloval v zasebnem sektorju na področju davčnega in poslovnega svetovanja. Leta 2005 je bil imenovan za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade z mandatom na Ministrstvu za finance. V tem obdobju je sooblikoval ekonomsko in finančno politiko Slovenije. Vodil je ključne projekte vlade na področju bančništva, financ in infrastrukture ter sodeloval s številnimi mednarodnimi institucijami EU, Svetovno banko, Mednarodnim denarnim skladom in OECD ter v okviru predsedovanja Svetu EU vodil projekte s finančnega in davčnega področja. V letih 2008 in 2009 je bil član sveta direktorjev pri Evropski investicijski banki. V letih 2009–2011 je bil zaposlen kot svetovalec predsednika uprave v Gorenjski banki Kranj.

Leta 2011 je bil izvoljen za poslanca Državnega zbora. Takrat je vodil odbor za finance in monetarno politiko. Za poslanca je bil izvoljen tudi na predčasnih volitvah v letih 2014 in 2018. V obeh mandatih je kot poslanec deloval na področju financ in davkov, bil je predsednik komisije za nadzor javnih financ, pa tudi član ustavne komisije in odbora za zunanjo politiko. Bil je podpredsednik odbora za zunanjo politiko ter član odbora za finance in monetarno politiko, komisije za nadzor javnih financ in ustavne komisije. Bil je tudi vodja delegacije v parlamentarni skupščini Sveta Evrope.

 

mag. Gorazd Čibej
direktor Agencije za Zavarovalni nadzor

Mag. Gorazd Čibej se je na Agenciji za zavarovalni nadzor zaposlil leta 2006, kjer je opravljal najzahtevnejše pravne naloge: nadzor zavarovalnega trga, izrekanje ukrepov nadzora, vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah, vodenje prekrškovnih postopkov, opravljanje pregledov poslovanja, priprava pravnih mnenj.

Leta 2015 je prejel šestletni mandat Državnega zbora Republike Slovenije za člana Strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor. Od novembra 2017 je tudi predsednik Strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor. Kot direktor je član Usmerjevalnega nadzorniškega odbora in član odbora nadzornikov EIOPA. Prav tako je bil v okviru EIOPA-e imenovan za nadomestnega člana mediacijskega odbora.

dr. Ante Žigman
predsednik uprave Hanfe

Dr. Ante Žigman je predsednik uprave Hanfe, katere pristojnost vključuje široko paleto finančnih nebančnih storitev, od regulacije in nadzora kapitalskega trga, preko zavarovalništva do investicijskih in pokojninskih skladov. Je član odbora za posredovanje pri Evropskem uradu za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) in član Izvršnega odbora Mednarodnega združenja zavarovalnih nadzornikov (IAIS) kot predstavnik regije CEET (Srednja in Vzhodna Evropa ter Zakavkazje ). Aktivno sodeluje pri delu teh mednarodnih teles.

Pred imenovanjem za predsednika uprave pri Hanfi je opravljal številne pomembne funkcije, med njimi pomočnik ministra za finance za makroekonomske analize in načrtovanje, in kasneje državni sekretar na ministrstvu za finance. Bil je tudi podpredsednik odbora za fiskalno politiko hrvaškega parlamenta in član pododbora Ekonomsko-finančnega odbora za trge suverenega dolga EU (ESDM). V bančnem sektorju je bil član upravnega odbora Partner banke, pa tudi vodja oddelka za makroekonomske in finančne raziskave in glavni ekonomist pri Raiffeisen banki na Hrvaškem. Pomemben del svoje kariere je preživel na Hrvaški narodni banki, kjer je do imenovanja na sedanjo funkcijo delal v uradu guvernerja.

Blaž Brodnjak
Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB

Izobrazba:

MBA, IEDC poslovna šola Bled (2009)
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1998)

Karierna pot:

Predsednik in član uprave, odgovoren za poslovanje s prebivalstvom, privatno bančništvo ter korporativno bančništvo (CMO) (od julija 2016 dalje), namestnik predsednika uprave (2016), član uprave (2012–2016) v NLB.
Vodja divizije za poslovanje z gospodarskimi družbami in javnim sektorjem v celovški Hypo Alpe-Adria (2010–2012).
Pooblaščenec uprave Zavarovalnice Triglav (2009–2010).
Član uprave Bawag banke (2005–2009)
Vodja poslovanja z gospodarskimi družbami v Raiffeisen Krekovi banki (2004–2005)

Druge pomembne funkcije in dosežki:

·        Predsednik Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (AmCham Slovenija) (od 2020 dalje)

Predsednik Nadzornega sveta Združenja bank Slovenije (od 2017 dalje) 

·        Bil je predsednik ali član nadzornih odborov v 11 bankah, treh zavarovalnicah in enem proizvodnem podjetju

mag. Nada Drobne Popović
predsednica uprave petrol

Nada Drobne Popović (rojena leta 1975) je magistrica upravnih znanosti. Leta 1996 se je zaposlila v podjetju RLS d.o.o., kjer je leta 2001 postala pomočnica direktorja. Leta 2006 je magistrirala na Fakulteti za državne in evropske študije na Brdu pri Kranju. Karierno pot je leta 2008 nadaljevala v podjetju SŽ ŽGP d.d., kjer je bila od leta 2009 poslovna direktorica. Leta 2012 je postala direktorica področja za ekonomiko in pozneje še pomočnica generalnega direktorja v podjetju Slovenske železnice d.o.o. Leta 2013 se je zaposlila v Slovenskem državnem holdingu, kjer je oktobra 2015 postala članica uprave odgovorna za korporativno upravljanje kapitalskih naložb, finance, informatiko ter prevzeme in prodajo. Junija 2018 se je zaposlila v podjetju SIJ Acroni d.o.o. na delovnem mestu finančne direktorice. Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana jo je imenoval na mesto predsednice uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana, za petletno mandatno obdobje s pričetkom 11. februarja 2020.

Nenad Miščević
generalni direktor nectar grupe

Nenad Miščević je generalni direktor Nectar grupe, največjega proizvajalca sokov in predelovalca sadja in zelenjave v jugovzhodni Evropi, ki vključuje Nectar, Heba in Fructal. Miščevič je funkcijo generalnega direktorja prevzel 1. decembra 2020. Nenad Miščević ima več kot 15 let delovnih izkušenj na ključnih vodstvenih položajih. Imel je pomembno vlogo pri postavljanju visokih standardov prodajnih rezultatov, uvajanju inovacij in uspešnem izvajanju prodajnih in poslovnih strategij, doseganju odličnosti poslovnih procesov in zagotavljanju varne poti za poslovni razvoj podjetja.

 

Sergej Simoniti
predsednik uprave coface pkz

Sergej Simoniti je funkcijo predsednika uprave COFACE – Prve kreditne zavarovalnice d.d. zasedel januarja 2020. COFACE PKZ je specializirana za zavarovanje terjatev do kupcev in ima v tej zavarovalni vrsti med zavarovalnicami s sedežem v Sloveniji prevladujoč tržni delež. 

Sergej Simoniti je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Najprej se je zaposlil kot pravnik pri Generali SKB zavarovalnici d.d. Leta 2000 je ustanovil neodvisno svetovalno družbo, ki se je ukvarjala pretežno s področjem zavarovalništva. Leta 2002 se je pridružil Pozavarovalnici Sava d.d., kjer je bil dejaven tako na področju prava pozavarovalnih pogodb kot tudi pri širitvi skupine Sava Re na zahodni Balkan. Leta 2011 je bil s strani Državnega zbora imenovan  za direktorja Agencije za zavarovalni nadzor. Prav tako je član komisij za finančno stabilnost in ravnanje udeležencev na trgu pri Mednarodnem združenju zavarovalnih nadzornikov. Poleg tega je avtor različnih knjig, člankov in drugih publikacij s področja zavarovalništva. 

Vladimir Lučić
generalni direktor Telekoma Srbije

Vladimir Lučić je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko v Beogradu in zaključil študij MBA po programu Univerzitetnega inštituta Kurta Boscha iz Švice. Bil je del ekipe Telekom Srbija od ustanovitve podjetja leta 1997, s kratkimi premori v obdobju, ko se je profesionalno izpopolnjeval na Švedskem in v Nemčiji. Med drugim je od 2003 v Telekomu Srbija opravljal funkcijo direktorja mobilne telefonije Srbije in od leta 2008 direktorja direktorata za komercialne zadeve. Na mesto generalnega direktorja Telekoma Srbija pa je prišel z mesta izvršnega direktorja M: tel Črna gora.

Marko Čadež
predsednik srbske gospodarske zbornice

Marko Čadež je predsednik Gospodarske zbornice Srbije (CCIS), predsednik upravnega odbora “Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana” in član odbora Eurochambres, največjega evropskega poslovnega združenja, v katerem je sopredsednik odbora za enotni trg in predsednik odbora za digitalizacijo Eurochambres. Na mesto predsednika gospodarske zbornice je bil prvič imenovan decembra 2014 s položaja podpredsednika, zadolženega za posodobitev sistema zbornic, in direktorja predstavništev gospodarskih zbornic v Nemčiji in Avstriji. Junija 2017 mu je skupščina CCIS zaupala nov petletni mandat. Je član vladnega sveta, ki usklajuje dejavnosti in ukrepe ekonomske politike za rast BDP, in član sveta za gospodarski razvoj. Opravljal je funkcijo predsednika upravnega odbora srbske Agencije za spodbujanje investicij in izvoza (SIEPA).

Je strokovnjak za srbsko-nemške odnose in komunikacije ter eden od ustanoviteljev in član upravnega odbora foruma Srbija-Nemčija.
Rodil se je 1. junija 1977 v Beogradu. Šolanje je končal v Nemčiji, kjer je leta 2001 diplomiral na Akademiji za tržne komunikacije v Frankfurtu.
Od leta 2003 do zaposlitve v Gospodarski zbornici Srbije je delal za nemško veleposlaništvo v Beogradu – skoraj desetletje kot tiskovni predstavnik veleposlaništva. Bil je koordinator nemške Deutsche Welle za Srbijo in Črno goro ter programski koordinator in svetovalec za politična vprašanja in komunikacije pri fundaciji Konrad Adenauer v Beogradu.
Govori nemško in angleško.

Janez Tomažič
novinar in urednik gospodarske redakcije na Delu

Janez Tomažič je novinar in urednik z dolgoletnimi izkušnjami, specializiran za področje gospodarstva. Poleg pokrivanja slovenskega in mednarodnega gospodarstva so mu blizu javnofinančne teme in teme povezane z razvojem.

dr. Jure Stojan
partner in direktor razvoja ter raziskav na ISR

Dr. Jure Stojan je partner in direktor razvoja ter raziskav na Inštitutu za strateške rešitve. V preteklosti je dr. Stojan bil ekonomist na Banki Slovenije, član strokovne komisije na Ministrstvu za kulturo RS za pripravo Strategije razvoja medijev do leta 2024  in gospodarski novinar časnika Večer (2002-2015). Redno piše tudi kolumne za časopis Delo.

Njegova področja raziskovanja so makroekonomska politika, monetarna politika, regulatorna politika in podjetništvo. Stojan je avtor številnih člankov in poglavij v knjigah ter se redno pojavlja tako v domačih kot v tujih medijih.

Stojan je diplomiral iz komunikologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in doktoriral iz ekonomske zgodovine na St. Antony’s Collegeu Univerze v Oxfordu, Velika Britanija.

Tine
Kračun
direktor irs in odgovorni urednik revije the adriatic journal

Tine Kračun je direktor ISR, svetovalnega “think-tanka” s sedežem v Sloveniji. Že vse od ustanovitve leta 2011 si ISR prizadeva graditi mostove med gospodarstvom, javnim sektorjem in družbo. Pod njegovim vodstvom je ISR postal vodilni center znanja in referenčna točka za podporo ter pospeševanje gospodarskega razvoja. Tine Kračun je odgovorni urednik revije The Adriatic Journal, ki jo izdaja ISR.

Sponzorji

Generalni partner in sponzor

Sponzor in partner dogodka

sponzorji

Medijski partner

Partner dogodka

Organizator

Adriatic Journal

RELATED ARTICLES

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close